KORUIO Yazılımı veri tabanlarının tümü ile uyumludur.

Hastanın protokolünde yer alan ilaç, hazırlanacak doz, ilacın uygulanma şekli, hazırlama tarihi, hazırlayan personel bilgilerini içeren özel barkod yazdırılarak tüm bilgilerin kayıt altına alınarak tüm sürecin bu barkod üzerinden takip edilmesini sağlar.

Yazılım üzerinde ilaç hazırlama süreçleri anlık olarak görülebilmektedir. Kemoterapi alan hastanın tedavi planına göre bir sonraki randevusunun ayarlanması yazılım desteği ile otomatik olarak yapılabilmektedir

KORU 10 Yazılımı sayesinde kullanıcı tanımlamaları yapılabilir ve bu şekilde yetkisiz personelin ilaç hazırlaması engellenir. Kullanıcının girdiği bilgilere göre ilaç dozları otomatik olarak hesaplanabilir. Hasta takip programı içerisinde var olan elektronik order bölümü kullanıcının isteği doğrultusunda güncellenebilir.

Yazılıma kullanılan tüm ilaçlar kayıt edilebileceği gibi tedavide kullanılacak yeni ilacın tanımlaması yapılabilir, böylelikle ilaç bilgi bankası her zaman güncellenebilmektedir.

KORULO yazılımına web üzerinden ulaşılabilir, gün sonunda ilgili kişilere günlük aktivite raporları bu şekilde gönderilebilir. Günlük işlemler yazılım içerisinde kayıt edildiğinden dolayı geçmiş dönemlere ait bilgilere ulaşmak ve bu bilgilere göre iş planlamalarının yapılmasına imkan vermektedir.