KORUMİX-PLUS 

1- Görsel eşleştirme ve Kontrol Ünitesi
2- İlaç Transfer Ünitesi
3- Atık Yönetim Ünitesi
4- Güvenlik Ünitesi